חברת גולד ליין נותנת מענה ופתרונות בכל סוגי הפיגומים:

פיגום חשמלי תלוי: במה מודולארית המורכבת מחלקים של 1מ', 2מ', ו-3מ', לאורך מקסימאלי של 15 מטרים. הפיגום התלוי נתלה על הנקודה הגבוהה בבניין ע"י תפסנית מעקה, קורות תילוי עם משקולות או על ידי בנייה אישית של קונסטרוקציה לפי דרישות הבניין. הפיגום נע על כבלים בעזרת 2 כננות ומאפשר נוחות עבודה בנקודה הרלוונטית.

פיגום גלגלים: מורכב מחלקים מודולארים של 1מ', 2מ', ו-3מ' ומאפשר מבנים מרובעים של 1X2מ' 2X2מ' 3X3מ' ו-3X3מ' הפיגום נע על גלגלים ומאפשר הזזה ידנית קלה של הפיגום לנקודה הרלוונטית.

פיגום זקיפים- טייחים: פיגום טייחים מורכב ממיטות ועמודים המאפשרים הרכבה של הפיגום במקומות המסובכים ביותר ומתן גישה לעבודה גם במקומות צרים הפיגום מעוגן לקיר עלו הוא מורכב.